Chat with us, powered by LiveChat تأييدیه مدارک دانشگاهی

... در حال بار گذاری محتوا !بار گذاری بستگی به سرعت اتصال شما به اینترنت دارد

 

تمامی کشورهای عضو پیمان لاحه جهت استعلام از صحت آدرس و ثبت مجامع دولتی و خصوصی مانند دانشگاهها و یا شناسنامه  در ایالات متحده میتوانند از طریق آپوستیل از وجود آدرس فیزیکی معتبر و اطمینان از صحت مدارک تحصیلی و یا ثبتی اقدام نمایند.

شرکت آفرند با ارائه آپوستیل به همراه مدارک دانشگاهی این اطمینان خاطر را برای شما عزیزان حاصل مینماید.