تعرفه ها

با توجه به تعداد زیاد دانشگاههای طرف قرارداد آفرند ، این مجموعه براساس سطح علمی دانشگاهها و آنلاین و یا حضوری بودن دانشگاهها و همچنین گواهینامه های مختلف و تائیدیه های مرتبط با دانشگاهها ، بطور کلی دانشگاهها را به چهار دسته تفکیک میکند:

پرداخت هزینه ها به دو روش ریالی و یا دلاری امکانپذیر می باشد
 
به جهت نواسانات نرخ دلار و درنظر داشتن رفاه حال هم میهنان عزیز
هزینه های ریالی،  بدون در نظر گرفتن نواسانات ارزش دلار در ایران
بطور ماهیانه در سایت به روزرسانی و درج خواهد شد.
 
لذا دیگر جای نگرانی برای تغییرات ناگهانی ارزش دلار وجود نخواهد داشت !