لیست دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم ایران

جهت تیدیل سوابق کاری و تجربی و دوره های علمی غیر آکادمیک خود به مدرک معتبر و مورد تایید دانشگاهی ، ابتدا باید رزومه شما مورد بررسی قرار گیرد و درصورت پذیرفته شدن از سوی کارشناسان آفرند ، رشته و مقطع تحصیلی قابل اخذ باطلاع شما خواهد رسید.
لذا درصورتیکه هنوز رزومه خود را ارسال نکرده اید ، ابتدا از طریق منوی سمت راست ، رزومه خود را جهت ارزشیابی ارسال بفرمایید.لیست دانشگاههای امریکایی مورد تایید وزارت علوم ایران

شما میتوانید لیست کامل دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم ایران را در لینکهای زیر مشاهده فرمایید