ایجاد رشته ایران شناسی در دانشگاه USC امریکا

ایجاد رشته ایران شناسی در دانشگاه USC واقع در جنوب ایالت کالیفورنیا توسط انجمن غیر سیاسی و غیر مذهبی "فرهنگ" با استقبال اساتید دانشگاه روبرو شد.

جهت مشاهده گوشه ای از این همایش به لینک زیر مراجعه بفرمایید:

فیلم گوشه ای از همایش 


بازگشت