تاییدیه VETASSES-ACS-EnAu-AIM استرالیا
fa en

تبدیل سوابق کاری  
به 
مدارک دانشگاهی

AFARAND Degree

تاییدیه VETASSES-ACS-EnAu-AIM استرالیا

VETASSES


جهت اقدام برای دریافت تاییدیه مدارک دانشگاهی شما از سوی VETASSES-ACS-EnAu-AIM استرالیا لطفا فرم زیرا را تکمیل و برای ما ارسال بفرمایید.

کارشناسان آفرند ظرف مدت 24 ساعت با شما تماس خواهند گرفت و توضیحات لازم را در اختیار شما قرار خواهند داد.

فرم درخواست اقدام برای اخذ تاییدیه از VETASSES-ACS-EnAu-AIM استرالیا


 
نام:*
نام خانوادگی:*
آدرس ایمیل شما:*
شماره تلفن:
نام دانشگاه و یا مدرسه صادر کننده مدرک شما:*
مقطع تحصیلی مدرک شما:*مدرک تحصیلی شما در چه سالی صادر شده است؟*
 

* - فیلدهای لازم