دانشگاههای رده بالا
fa en

تبدیل سوابق کاری  
به 
مدارک دانشگاهی

AFARAND Degree

دانشگاههای رده بالا

دانشگاههای رده بالا، دانشگاههایی هستند که از نظر رتبه بندی در حد متوسط و خوب دانشگاههای امریکایی قرار دارند ، که این دانشگاهها همگی مورد تایید ( Accredited ) هستند و مدارک صادر شده از سوی این دانشگاهها بهمراه تائیدیه از سوی دولت امریکا صادر میگردد.

مدارک رده بالا براحتی قابل استفاده برای کاریابی و یا اخذ امتیاز مهاجرت هستند.
ضمنا مدارک رده بالا قابل استفاده در داخل ایران و ارائه به ادارت و سازمانهای دولتی میباشند.


مدارکی که امکان صدور آن در این رده دانشگاهی وجود دارد به شرح زیر است:

1- اصل دانشنامه با مهر برجسته
2- ریز نمرات
3- گواهی فارغ التحصیلی
4- گواهی تخصص
5- جایزه پایان نامه
6- تقدیرنامه
7- کارت فارغ التحصیلی
8- تاییدیه مدارک صادر شده از سوی دولت امریکا

این دانشگاهها اغلب دارای شعبه در کشورهای مختلف میباشند و ادامه تحصیل و گرفتن پذیرش تحصیلی از طریق مدارک این رده دانشگاهی امکانپذیر است.

مقطع تحصیلی هزینه (ریالی و یا دلاری)
دیپلم دبیرستان  
200
دلار
(و یا معادل ریالی بر اساس نرخ دلار آزاد)
 
فوق دیپلم  
900 دلار
(و یا معادل ریالی بر اساس نرخ دلار آزاد)
 
لیسانس  
1000 دلار

(و یا معادل ریالی بر اساس نرخ دلار آزاد)
 
فوق لیسانس  
1200 دلار
(و یا معادل ریالی بر اساس نرخ دلار آزاد)
 
دکترا  
1500 دلار

(و یا معادل ریالی بر اساس نرخ دلار آزاد)
 
   

نام دانشگاههایی که این مدارک را صادر خواهند کرد


 

شما میتوانید هزینه را بصورت ریالی و یا بصورت دلاری بپردازید