تاییدیه مدارک دانشگاهی
fa en

تبدیل سوابق کاری  
به 
مدارک دانشگاهی

AFARAND Degree

تاییدیه مدارک دانشگاهی

Apostille 

تمامی کشورهای عضو پیمان لاحه جهت استعلام از صحت آدرس و ثبت مجامع دولتی و خصوصی مانند دانشگاهها و یا شناسنامه  در ایالات متحده میتوانند از طریق آپوستیل از وجود آدرس فیزیکی معتبر و اطمینان از صحت مدارک تحصیلی و یا ثبتی اقدام نمایند.

شرکت آفرند با ارائه آپوستیل به همراه مدارک دانشگاهی این اطمینان خاطر را برای شما عزیزان حاصل مینماید.

ضمنا همه مدارک صادر شده براحتی قابل استعلام از طریق وب سایت دانشگاه صادر کننده بوده و مدارک رده عالی و رده بالا امکان اخذ تاییدیه وزارت خارجه را دارند که خود به تنهایی برای اثبات صحت مدارک کافی میباشد.