راستی آزمایی مدارک صادر شده
fa en

تبدیل سوابق کاری  
به 
مدارک دانشگاهی

AFARAND Degree

راستی آزمایی مدارک صادر شده

تمامی مدارک دانشگاهی اخذ شده توسط مجموعه آفرند براحتی قابل استعلام (راستی آزمایی) هستند.


02.jpg


این مدارک به کمک شماره دانشجویی براحتی قابل استعلام از طریق وب سایت دانشگاه صادر کننده هستند و همچنین شما میتوانید گواهی صحت مدارک را مستقیما از دانشگاه خود درخواست نمایید.

 ضمن اینکه صحت مدارک رده ممتاز و رده بالا با قابلیت اخذ تاییدیه از وزارت خارجه براحتی قابل احراز میباشد.