علت اخذ مدارک از دانشگاههای امریکایی
fa en

تبدیل سوابق کاری  
به 
مدارک دانشگاهی

AFARAND Degree

اخبار سایت آفرند

چرا مدارک دانشگاه امریکایی؟

مدارك دانشگاه مجازي اروپا فاقد اعتبار است


اداره كل دانش‌آموختگان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اعلام كرد مدارك دانشگاه مجازي اروپا فاقد اعتبار است.
به گزارش روابط عمومي وزارت علوم، بر اين اساس مدارك صادره از سوي اين دانشگاه توسط اداره كل دانش‌آموختگان بررسي و ارزشيابي نمي‌شود.
بازگشت