اعتبار مدارک

 مواردی که در حیطه وظایف وزارت علوم نیست

براساس دهمین اصلاحیه قانون اساسی ایالات متحده ، دولتهای بزرگ به استناد قوانین به ایالات متحده وکالت نخواهند داد و همچنین از سوی ایالات از این امر جلوگیری نخواهد شد.

و این حق برای ایالات و مردم محفوظ خواهد ماند.

هیچ موضوع ویژه ای در قانون اساسی امریکا در خصوص تحصیلات عالی ابراز نشده است ، از اینرو این امر به خارج از حیطه فعالیت فدرال محول گردیده است.

در اساسنامه تاسیس سازمان آموزش عالی ، اتحادیه کاملا شفاف قصد خود را به دبیر وزارت علوم و سایر بخشهای مرتبط تفهیم نموده است و بخشهای مرتبط به هیچ عنوان حق دخالت و کنترل در برنامه درسی و دستورالعمل آموزشی و اجرایی و یا انتخاب هیئت علمی موسسات آموزش عالی و دانشگاهها و محل تاسیس دانشگاهها و کالجها و توسعه دوره تحصیلات و ساختار پیش نیازهای ثبت نام دانشگاهها و امر فارغ التحصیلان نخواهد داشت.

و کلیه موارد فوق از طریق سازمانها و اتحادیه های ایالتی ازجمله دولتی و خصوصی از هر نوع قابل اعمال میباشد و از طریق وزارت علوم امریکا هیچگونه اعمال نظری صورت نخواهد گرفت.

جهت مشاهده لینک وزارت علوم امریکا اینجا کلیک کنید

آیا این مدارک دانشگاهی نیازی به دریافت تائیدیه از شرکتهای دیگر دارد ؟

خیر ، مدارک ارائه شده از سوی شرکت آفرند به همراه کلیه تائیدیه های لازمه ارائه میگردد و خدمات اخذ تائیدیه مدارک دانشگاهی توسط آفرند بطور رایگان به کلیه مشتریان ارائه خواهد شد.

بنابراین به هیچ عنوان شما نیازی به مراجعه به شرکت و یا اشخاص ثالث جهت اخذ تائیدیه مدارک نخواهید داشت.